Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Mã phiếu: QTGS240430 04/05/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
2 Mã phiếu: QTGS240420 23/04/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
3 Mã phiếu: QTGS240407 10/04/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
4 888/QĐ-BNN-TS 29/03/2024 Quyết định Về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024
5 Mã phiếu: QTGS240329 02/04/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
6 07/CT- UBND 21/03/2024 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trưng thực hiện các giải pháp cấp bách, trong tâm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7 Mã phiếu: QTGS240317 20/03/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
8 620/KH-SNN 27/02/2024 Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
9 243/SNGV-HTQT.BG 23/02/2024 Về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản IUU
10 116/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tháng 4/2024
11 424/UBND-KSTT 17/01/2024 Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2024.
12 53/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
13 287/TB-CCTSKN-NTTS 29/12/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra duy trì điều kiện và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản nước ngọt năm 2023
14 43/CT-UBND 28/12/2023 Về việc đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15 5260/KH-SNN 29/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An năm 2024
16 Số 5968/QĐ-BNN-PC 28/12/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
17 Số 914/KH-UBND 27/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
18 3834/SNN-VP 02/10/2023 Triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
19 Số:4723/TB-SNN 23/11/2023 Thông báo tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển
20 Số: /TB-CCTS-NTTS 19/11/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
21 1165/TB-TS-TTTS 25/10/2023 Thông báo về việc bổ sung mẫu kẹp chì thiết bị giám sát hành trình tàu cá ZuniVN-01 của Công ty TNHH Zunibal Việt Nam
22 4202/SNN-TS 24/10/2023 Hướng dẫn tăng cường quản lý phòng bệnh trong sản xuất tôm nước lợ
23 230/TB-CCTS-NTTS 16/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
24 Số: 2409/QĐ-UBND 08/08/2023 Quyết định Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25 1058/QĐ-TTg 14/09/2023 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
26 3224/QĐ-UBND 10/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27 Số: 204/TB-CCTS-NTTS 15/09/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 9/2023
28 Mã phiếu: QTGS230830 31/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
29 số 2685/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
30 số 557/KH-UBND 24/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 21/3/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông, chính sách
31 Số 2709/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025
32 903/VTLTNN-QLII 21/08/2023 V/v hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử
33 Số: 183 /TB-CCTS-NTTS 18/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
34 Mã phiếu: QTGS230819 23/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
35 Mã phiếu: QTGS230807 11/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
36 Mã phiếu: QTGS230727 31/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
37 Mã phiếu: QTGS230713 17/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
38 158/TB-CCTS-NTTS 14/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
39 112/TTQT 07/07/2023 Bản tin cảnh báo mùa mưa lũ 2023
40 Mã phiếu: QTGS230627 30/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
41 139/TB-CCST-NTTS 26/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
42 193/KL-CCTS-TTr 12/06/2023 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định trong hoạt động mua bán và chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản
43 Số 11/CT-UBND 05/06/2023 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô năm 2023
44 Số: 116/TB-CCTS-NTTS 19/05/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 5 NĂM 2023
45 Số 114/TB-CCTS-NTTS 12/05/2023 Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
46 Quyết định 1131/QĐ-UBND 24/04/2023 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" tỉnh Nghệ An năm 2023
47 96/KL-CCTS-TTr 28/03/2023 Kết luận thanh tra
48 32/TTQT 07/03/2023 Bản tin cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường vùng nuôi thủy sản năm 2023
49 13/KH/UBND 09/01/2023 Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
50 8498/BNN-TCTS 19/12/2022 Báo cáo số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên và điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản
Tìm kiếm văn bản
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay14,716
  • Tháng hiện tại307,912
  • Tổng lượt truy cập10,937,052
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây