Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả nhiệm vụ chống khai thác IUU tại Nghệ An

Thứ ba - 06/02/2024 10:40 163 0
      Qua kết quả kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Nghệ An vào ngày 11/01/2024, tại Công văn số 732/BNN-KN ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả nhiệm vụ chống khai thác IUU,  Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (VMS) đạt 95,65%, tuy nhiên số lượng tàu cá mất kết nối VMS tương đối lớn, diễn ra thường xuyên (tàu cá mất kết nối trên 01 năm là 150 chiếc; từ đầu năm 2023 đến nay có 485 lượt tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, trong đó có 169 lượt tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên); Cấp giấy phép khai thác thủy sản mới đạt 89,67% (2.204/2.458 chiếc), vẫn còn nhiều trường hợp tàu cá được đánh dấu, kẻ số đăng ký không theo quy định; Hiện mới kiểm soát được khoảng 30% hoạt động tàu cá của tỉnh, sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh được theo dõi, giám sát rất thấp (tổng sản lượng khai thác được bốc dỡ qua cảng mới giám sát được khoảng 03%); Công tác thực thi pháp luật rất yếu kém, tàu cá hoạt động khai thác sai vùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản, Nhật ký khai thác ghi sai, ghi không đúng, không đầy đủ…diễn ra thường xuyên nhưng kết quả xử lý rất hạn chế; đặc biệt là vi phạm quy định ngắt kết nối VMS hầu như chưa xử phạt trường hợp nào.
      Quá trình kiểm tra thực tế tại cảng cá: (i) Tình trạng tàu cá khai thác sai vùng theo quy định (đặc biệt là tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên), phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá và thông tin ghi trên Nhật ký khai thác nhưng không tiến hành xử phạt theo quy định; (ii) Biên bản kiểm tra tàu cá cập cảng hầu như không có kết luận kiểm tra điều kiện tàu cá hoạt động có đảm bảo hay không, chỉ có kết quả giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng; (iii) Chất lượng Nhật ký khai thác không đảm bảo theo quy định (ghi sai, thiếu thông tin, ghi không đúng mẻ lưới…); (iv) Tại thời điểm kiểm tra, xảy ra tình trạng tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên không cập cảng theo quy định, mà cập bến cá tư nhân ngay cạnh bên cảng cá Lạch Quèn để bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác nhưng cơ quan, lực lượng chức năng chưa có biện pháp để xử lý…
      Do đó, để thực hiện mục tiêu cùng cả nước gỡ bỏ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại địa phương và chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 (dự kiến vào tháng 4/2024), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chống khai thác IUU, giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm cụ thể như sau:
      Một là, thực hiện nghiêm túc, có kết quả các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 81/QĐ-TTg, Công điện số 265/CĐ-TTg, đặc biệt Công điện số 1058/CĐ-TTg), ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tại Thông báo số 539/TB-VPCP ngày 25/12/2023 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan; đảm bảo đúng tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ các tấm gương điển hình trong chống khai thác IUU.
       Hai là, chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương kiểm điểm, chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục để xảy ra các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) trước ngày 31/01/2024 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.
     Ba là, tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo đi kiểm tra trách nhiệm chống khai thác IUU tại Cảng cá, Chi cục Thủy sản, đồn/trạm Biên phòng…, rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng… từ đầu năm 2023 đến nay để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Bốn là, tập trung cao điểm nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại địa phương (Biên phòng, Công an, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền cơ sở (xã/phường/thị trấn)...) thực hiện có kết quả các công việc sau:
      + Rà soát, thống kê nắm chắc số lượng tàu cá, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành công tác quản lý tàu cá theo quy định (đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá…), cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); lập danh sách, theo dõi chặt chẽ nhóm tàu cá “03 không”.
      + Kiểm tra toàn bộ dữ liệu đăng kiểm tàu cá, tổng hợp danh sách tàu cá thực hiện đăng kiểm ngoài địa phương và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật kết quả đăng kiểm tàu cá của địa phương vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.
       + Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trong và ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn; tàu cá của tỉnh hoạt động ở địa phương khác, đảm bảo không vi phạm khai thác IUU.
       + Tổ chức giám sát 24/24 hoạt động của tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá, xử lý triệt để vi phạm ngắt kết nối VMS (6 tiếng không báo cáo vị trí, không đưa tàu cá quay về bờ quá 10 ngày), vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá khai thác sai vùng theo quy định.
      + Đảm bảo tàu cá phải cập cảng và giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác qua cảng. Thu, nộp Nhật ký khai thác đảm bảo chất lượng, có sự kiểm tra, đối khớp với dữ liệu VMS, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.
      + Chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật tại địa phương, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công vụ trong theo dõi, kiểm tra, xác minh, xử phạt 100% các hành vi khai thác IUU (vi phạm Nhật ký khai thác, vi phạm khai thác sai vùng, vượt ranh giới trên biển; đặc biệt là vi phạm ngắt kết nối VMS); trong đó khẩn trương rà soát hồ sơ, xử phạt triệt để hành vi vi phạm ngắt kết nối thiết bị VMS từ đầu năm 2023 đến nay; hoàn thành, báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 3 năm 2024.
      + Mở đợt cao điểm thực thi pháp luật từ nay đến tháng 4 năm 2024 trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, ra vào cảng, tại các cửa sông, cửa biển, các bến cá tư nhân, truyền thống; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU (nếu để xảy ra các vụ việc tàu cá không đủ điều kiện vẫn ra vào cảng, xuất, nhập bến tham gia hoạt động khai thác dẫn đến vi phạm khai thác IUU thì trách nhiệm thuộc về lực lượng chức năng của tỉnh, trước hết là Biên phòng); đặc biệt kiên quyết không để tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
      Năm là, tổ chức triển khai Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023./.
                                                                                            Phòng Kiểm ngư

Tác giả: Cán bộ 1

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay15,274
  • Tháng hiện tại294,025
  • Tổng lượt truy cập11,745,130
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây