STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 20/CT-UBND 03/06/2024 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2 số 388/KH-UBND 22/05/2024 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 về Chương trình hành động và kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
3 Mã phiếu: QTGS240430 03/05/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
4 Mã phiếu: QTGS240420 22/04/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
5 Mã phiếu: QTGS240407 09/04/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
6 Mã phiếu: QTGS240329 01/04/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
7 888/QĐ-BNN-TS 28/03/2024 Quyết định Về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024
8 07/CT- UBND 20/03/2024 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trưng thực hiện các giải pháp cấp bách, trong tâm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9 Mã phiếu: QTGS240317 19/03/2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
10 620/KH-SNN 26/02/2024 Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
11 243/SNGV-HTQT.BG 22/02/2024 Về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản IUU
12 116/KH-UBND 19/02/2024 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tháng 4/2024
13 12/2024/TT-BTC 04/02/2024 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
14 53/KH-UBND 18/01/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.
15 424/UBND-KSTT 16/01/2024 Công văn số 424/UBND-KSTT ngày 17/1/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2024
16 02/2024/TT-BTC 09/01/2024 Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
17 5260/KH-SNN 28/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An năm 2024
18 287/TB-CCTSKN-NTTS 28/12/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra duy trì điều kiện và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản nước ngọt năm 2023
19 Số 5968/QĐ-BNN-PC 27/12/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
20 43/CT-UBND 27/12/2023 Chỉ thị về việc đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21 Số 914/KH-UBND 26/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
22 Số:4723/TB-SNN 22/11/2023 Thông báo tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển
23 Số: /TB-CCTS-NTTS 18/11/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
24 30/2023/QĐ-UBND 05/11/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
25 29/2023/QĐ-UBND 05/11/2023 Quyết định ban hành Quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26 1165/TB-TS-TTTS 24/10/2023 Thông báo về việc bổ sung mẫu kẹp chì thiết bị giám sát hành trình tàu cá ZuniVN-01 của Công ty TNHH Zunibal Việt Nam
27 4202/SNN-TS 23/10/2023 Hướng dẫn tăng cường quản lý phòng bệnh trong sản xuất tôm nước lợ
28 230/TB-CCTS-NTTS 15/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
29 3224/QĐ-UBND 09/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
30 3834/SNN-VP 01/10/2023 Triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
31 Số: 204/TB-CCTS-NTTS 14/09/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 9/2023
32 1058/QĐ-TTg 13/09/2023 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
33 Số 21/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
34 Mã phiếu: QTGS230830 30/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
35 Số 2709/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025
36 số 2685/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37 Mã phiếu: QTGS230819 22/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
38 903/VTLTNN-QLII 20/08/2023 V/v hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử
39 Số: 183 /TB-CCTS-NTTS 17/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
40 Mã phiếu: QTGS230807 10/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
41 Số: 2409/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
42 Mã phiếu: QTGS230727 30/07/2023 Mã phiếu: QTGS230727
43 số 557/KH-UBND 23/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 21/3/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông, chính sách
44 Mã phiếu: QTGS230713 16/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
45 158/TB-CCTS-NTTS 13/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
46 112/TTQT 06/07/2023 Bản tin cảnh báo mùa mưa lũ 2023
47 Số: 01/2023/NQ-HDND 06/07/2023 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
48 Mã phiếu: QTGS230627 29/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
49 139/TB-CCST-NTTS 25/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 6/2023
50 193/KL-CCTS-TTr 11/06/2023 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định trong hoạt động mua bán và chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản
Tìm kiếm văn bản
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập143
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay13,726
  • Tháng hiện tại211,918
  • Tổng lượt truy cập11,319,144
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây