STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 96/KL-CCTS-TTr 27/03/2023 Về việc chấp hành các quy đinh trong sản xuất, kinh doanh chất lượng tôm giống tại Công ty cổ phần đầu tư Thủy sản Nam miền Trung Nghệ An và cơ sở sản xuất tôm giống Nguyễn Ngọc Đức
2 32/TTQT 06/03/2023 Bản tin cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường vùng nuôi thủy sản năm 2023
3 81/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4 80/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
5 82/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 82/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022
6 13/KH/UBND 08/01/2023 Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
7 4687/SNN-TS 21/12/2022 Tạm dừng cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá vùng khơi
8 8498/BNN-TCTS 18/12/2022 Báo cáo số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên và điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản
9 71/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
10 74/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
11 73/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
12 72/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
13 75/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 75/2022/QH15 của Quốc hội: Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
14 10/2022/QH15 13/11/2022 Luật thực hiện dân chủ tại cơ sở
15 09/2022/QH15 13/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện
16 14/2022/QH15 13/11/2022 Luật phòng, chống rửa tiền
17 11/2022/QH15 13/11/2022 LUẬT THANH TRA
18 12/2022/QH15 13/11/2022 Luật Dầu khí
19 13/2022/QH15 13/11/2022 Luật phòng, chống bạo lực gia đình
20 69/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
21 70/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
22 68/2022/QH15 09/11/2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
23 64/2022/QH15 20/10/2022 Nghị quyết 64/2022/QH15 miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
24 66/2022/QH15 20/10/2022 Nghị quyết 66/2022/QH15 bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
25 Công văn số 174/BTC 17/10/2022 tham gia cuộc thi“Tìm hiểu pháp luật về ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên Internet” trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử năm 2022
26 Thông tư số 52/2022/TT-BTC 22/08/2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
27 Chỉ thị 16/CT-UBND 22/08/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28 Quyết định 39/2022/QĐ-UBND 07/08/2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An
29 Công văn số 106/CCTS-KTh 15/05/2022 Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến
30 Quyết định 4205/QĐ-UBND 07/11/2021 Quyết định về việc công bố mở cảng cá
31 Quyết định 4204/QĐ-UBND 07/11/2021 Quyết định về việc công bố mở cảng cá
32 Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS 22/03/2021 Quyết định vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
33 Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam 10/03/2021 Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
34 Quyết định 4119/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định vv công bố mở cảng cá
35 Quyết định 4120/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định vv công bố mở cảng cá
36 Quyết định số 3463/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định vv công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37 Quyết định 3464/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định vv công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
38 Quyết định 3381/QĐ-UBND 29/09/2020 Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
39 Quyết định 18/2020/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
40 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT 29/06/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
41 Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT 15/03/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản
42 Quyết định 569/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ A 27/02/2020 Ngày 28/2/2020 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 569/QĐ-UBND hân công thực hiện quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
43 Quyết định 5423/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ 26/12/2019 Hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng lộng và ven bờ tỉnh Nghệ An
44 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT 15/12/2019 THÔNG TƯQUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ
45 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 15/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
46 Quyết định 1481/QĐ-BNNPTNT 01/05/2019 Hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi
47 Nghị định 26/2019/NĐ-CP 07/03/2019 Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Thủy sản
48 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT 24/12/2018 Thông tư 38/2018/TT-BNN Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
49 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT 14/11/2018 Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
50 Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT 14/11/2018 Thông tư 19/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,825
  • Tháng hiện tại15,925
  • Tổng lượt truy cập5,645,993
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây