STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 116/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tháng 4/2024
2 12/2024/TT-BTC 05/02/2024 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
3 53/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.
4 424/UBND-KSTT 17/01/2024 Công văn số 424/UBND-KSTT ngày 17/1/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2024
5 02/2024/TT-BTC 10/01/2024 Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
6 5260/KH-SNN 29/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An năm 2024
7 287/TB-CCTSKN-NTTS 29/12/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra duy trì điều kiện và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản nước ngọt năm 2023
8 Số 5968/QĐ-BNN-PC 28/12/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
9 43/CT-UBND 28/12/2023 Chỉ thị về việc đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10 Số 914/KH-UBND 27/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11 Số:4723/TB-SNN 23/11/2023 Thông báo tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển
12 Số: /TB-CCTS-NTTS 19/11/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
13 30/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
14 29/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định ban hành Quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15 1165/TB-TS-TTTS 25/10/2023 Thông báo về việc bổ sung mẫu kẹp chì thiết bị giám sát hành trình tàu cá ZuniVN-01 của Công ty TNHH Zunibal Việt Nam
16 4202/SNN-TS 24/10/2023 Hướng dẫn tăng cường quản lý phòng bệnh trong sản xuất tôm nước lợ
17 230/TB-CCTS-NTTS 16/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
18 3224/QĐ-UBND 10/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19 3834/SNN-VP 02/10/2023 Triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
20 Số: 204/TB-CCTS-NTTS 15/09/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 9/2023
21 1058/QĐ-TTg 14/09/2023 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
22 Số 21/2023/QĐ-UBND 08/09/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
23 Mã phiếu: QTGS230830 31/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
24 Số 2709/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025
25 số 2685/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26 Mã phiếu: QTGS230819 23/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
27 903/VTLTNN-QLII 21/08/2023 V/v hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử
28 Số: 183 /TB-CCTS-NTTS 18/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
29 Mã phiếu: QTGS230807 11/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
30 Số: 2409/QĐ-UBND 08/08/2023 Quyết định Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
31 Mã phiếu: QTGS230727 31/07/2023 Mã phiếu: QTGS230727
32 số 557/KH-UBND 24/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 21/3/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông, chính sách
33 Mã phiếu: QTGS230713 17/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
34 158/TB-CCTS-NTTS 14/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
35 112/TTQT 07/07/2023 Bản tin cảnh báo mùa mưa lũ 2023
36 Số: 01/2023/NQ-HDND 07/07/2023 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37 Mã phiếu: QTGS230627 30/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
38 139/TB-CCST-NTTS 26/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 6/2023
39 193/KL-CCTS-TTr 12/06/2023 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định trong hoạt động mua bán và chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản
40 Số 11/CT-UBND 05/06/2023 Về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô năm 2023
41 01/2023/TT-BNNPTNT 25/05/2023 Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
42 Số: 116/TB-CCTS-NTTS 19/05/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 5 NĂM 2023
43 Số 114/TB-CCTS-NTTS 12/05/2023 Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
44 Số: 1786/QĐ-BNN-TCCB 08/05/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ sản
45 Số: 1789 /QĐ-BNN-TCCB 08/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư
46 1191/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
47 Quyết định 1131/QĐ-UBND 24/04/2023 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" tỉnh Nghệ An năm 2023
48 58/NQ-CP 21/04/2023 Nghị quyết về một số Chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
49 1343/QĐ-BNN-VP 04/04/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 96/KL-CCTS-TTr 28/03/2023 Về việc chấp hành các quy đinh trong sản xuất, kinh doanh chất lượng tôm giống tại Công ty cổ phần đầu tư Thủy sản Nam miền Trung Nghệ An và cơ sở sản xuất tôm giống Nguyễn Ngọc Đức
Tìm kiếm văn bản
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay14,497
  • Tháng hiện tại254,028
  • Tổng lượt truy cập9,697,172
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây