STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 204/TB-CCTS-NTTS 14/09/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 9/2023
2 Số 21/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
3 Mã phiếu: QTGS230830 30/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
4 Số 2709/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025
5 số 2685/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6 Mã phiếu: QTGS230819 22/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
7 903/VTLTNN-QLII 20/08/2023 V/v hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử
8 Số: 183 /TB-CCTS-NTTS 17/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
9 Mã phiếu: QTGS230807 10/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
10 Mã phiếu: QTGS230727 30/07/2023 Mã phiếu: QTGS230727
11 số 557/KH-UBND 23/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 21/3/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông, chính sách
12 Mã phiếu: QTGS230713 16/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
13 158/TB-CCTS-NTTS 13/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
14 112/TTQT 06/07/2023 Bản tin cảnh báo mùa mưa lũ 2023
15 Số: 01/2023/NQ-HDND 06/07/2023 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16 Mã phiếu: QTGS230627 29/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
17 139/TB-CCST-NTTS 25/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 6/2023
18 193/KL-CCTS-TTr 11/06/2023 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định trong hoạt động mua bán và chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản
19 Số 11/CT-UBND 04/06/2023 Về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô năm 2023
20 01/2023/TT-BNNPTNT 24/05/2023 Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
21 Số: 116/TB-CCTS-NTTS 18/05/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 5 NĂM 2023
22 Số 114/TB-CCTS-NTTS 11/05/2023 Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23 Số: 1786/QĐ-BNN-TCCB 07/05/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ sản
24 Số: 1789 /QĐ-BNN-TCCB 07/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư
25 1191/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26 Quyết định 1131/QĐ-UBND 23/04/2023 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" tỉnh Nghệ An năm 2023
27 58/NQ-CP 20/04/2023 Nghị quyết về một số Chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
28 1343/QĐ-BNN-VP 03/04/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 96/KL-CCTS-TTr 27/03/2023 Về việc chấp hành các quy đinh trong sản xuất, kinh doanh chất lượng tôm giống tại Công ty cổ phần đầu tư Thủy sản Nam miền Trung Nghệ An và cơ sở sản xuất tôm giống Nguyễn Ngọc Đức
30 32/TTQT 06/03/2023 Bản tin cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường vùng nuôi thủy sản năm 2023
31 81/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
32 80/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
33 82/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 82/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022
34 13/KH/UBND 08/01/2023 Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
35 4687/SNN-TS 21/12/2022 Tạm dừng cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá vùng khơi
36 8498/BNN-TCTS 18/12/2022 Báo cáo số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên và điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản
37 71/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
38 74/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
39 73/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
40 72/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
41 75/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 75/2022/QH15 của Quốc hội: Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
42 10/2022/QH15 13/11/2022 Luật thực hiện dân chủ tại cơ sở
43 09/2022/QH15 13/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện
44 14/2022/QH15 13/11/2022 Luật phòng, chống rửa tiền
45 11/2022/QH15 13/11/2022 LUẬT THANH TRA
46 12/2022/QH15 13/11/2022 Luật Dầu khí
47 13/2022/QH15 13/11/2022 Luật phòng, chống bạo lực gia đình
48 69/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
49 70/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
50 68/2022/QH15 09/11/2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Tìm kiếm văn bản
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay11,144
  • Tháng hiện tại236,915
  • Tổng lượt truy cập8,047,338
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây