search tàu cá
Đến
STT Tên cơ sở Mã cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Lĩnh vực SXKD Giấy CNATTP Xếp loại
1 Thái Bá Luân 44.117647058824 NA-0001-TS Xón Hải Nam - Xã Diễn Bích - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.88 A
2 Hồ Thành Đình 44.117647058824 NA-0004-TS Xón Quyết Thắng - Xã Diễn Bích - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.82 A
3 Phạm Đình Nam 44.117647058824 NA-0005-TS Xón Hải Thanh - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.85 A
4 Trương Như Hồng 33.823529411765 NA-0008-TS Xón Hải Trung - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.5 A
5 Vũ Văn Thống 44.117647058824 NA-0011-TS Xón Quyết Thành - Xã Diễn Bích - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.6 A
6 Vũ Duy Thi 58.823529411765 NA-0012-TS Xón Yên Quang - Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.97 A
7 Nguyễn Văn Trung 44.117647058824 NA-0015-TS Xón Chiến Thắng - Xã Diễn Bích - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.9 A
8 Bùi Thái Hiệp 33.088235294118 NA-0016-TS Xón Tân Tiến - Phường Quỳnh Phương - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An Tàu cá 4 A
9 Ngô Văn Năm 63.970588235294 NA-0017-TS Xón Tân Quang - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.75 A
10 Phạm Văn Tứ 35.294117647059 NA-0019-TS Xón Xuân Giang - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 3.1 A
11 Nguyễn Văn Thành 29.411764705882 NA-0020-TS Xón Ngư Phong - Xã Phúc Thọ - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 3.4 A
12 Phạm Ngọc Tuấn 34.558823529412 NA-0021-TS Xón Tân Quang - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.35 A
13 Hoàng Văn Dần 28.676470588235 NA-0022-TS Xón Xuân Giang - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 2.7 A
14 Nguyễn Đậu Tùng 33.088235294118 NA-0028-TS Xón Ngư Phong - Xã Phúc Thọ - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 2.6 A
15 Nguyễn Văn Cải 14.705882352941 NA-0033-TS Xón Hồng Hải - Phường Quỳnh Phương - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An Tàu cá 2.6 A
16 Nguyễn Hữu Hiền 46.323529411765 NA-0038-TS Xón Đông Hòa - Phường Nghi Hòa - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.5 A
17 Phạm Thanh Hoà 38.235294117647 NA-0040-TS Xón Hải Triều - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.6 A
18 Trần Văn Thanh 58.823529411765 NA-0042-TS Xón Đông Lộc - Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.85 A
19 Đặng Quang Trung 32.352941176471 NA-0043-TS Xón Xuân Dương - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 3.8 A
20 Nguyễn Văn Giang 35.294117647059 NA-0045-TS Xón Khối 7 - Phường Nghi Thủy - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.5 A
21 Đậu Trần Hùng 44.117647058824 NA-0046-TS Xón Quyết Thắng - Xã Diễn Bích - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.8 A
22 Lê Văn Liêm 44.117647058824 NA-0048-TS Xón Hợp Tiến - Xã Quỳnh Lập - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An Tàu cá 4 A
23 Trần Văn Bằng 57.352941176471 NA-0055-TS Xón Yên Thịnh - Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.7 A
24 Nguyễn Văn Sơn 46.323529411765 NA-0058-TS Xón Hải Lam - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.6 A
25 Phạm Đình Ánh 46.323529411765 NA-0062-TS Xón Hải Bình - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.6 A
26 Đậu Văn Trị 32.352941176471 NA-0063-TS Xón Xuân Giang - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 3.3 A
27 Nguyễn Văn Bốn 52.941176470588 NA-0065-TS Xón Tây Lộc - Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 3.7 A
28 Nguyễn Hữu Ngọc 32.352941176471 NA-0070-TS Xón Tân Lộc - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.5 A
29 Nguyễn Cảnh Quang 50.735294117647 NA-0073-TS Xón Hải Triều - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.55 A
30 Phạm Hồng Lan 16.176470588235 NA-0074-TS Xón Ngư Phong - Xã Phúc Thọ - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 3.15 A
31 Phạm Văn Bình 33.088235294118 NA-0076-TS Xón Hải Triều - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.5 A
32 Nguyễn Khắc Vương 40.441176470588 NA-0077-TS Xón Hải Bình - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.3 A
33 Nguyễn Văn Vinh 14.705882352941 NA-0079-TS Xón Xóm Rồng - Xã Nghi Thiết - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 3.1 A
34 Nguyễn Võ Bình 33.823529411765 NA-0082-TS Xón Hải Trung - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.7 A
35 Vũ Văn Lực 52.941176470588 NA-0083-TS Xón Đông Lộc - Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.2 A
36 Nguyễn Văn Trung 44.117647058824 NA-0084-TS Xón Hải Lam - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.5 A
37 Nguyễn Văn Tý 32.352941176471 NA-0088-TS Xón Hải Giang 1 - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.4 A
38 Đặng Xuân Nhuần 44.117647058824 NA-0091-TS Xón Trung Thành - Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 4.9 A
39 Phạm Minh Châu 33.823529411765 NA-0093-TS Xón Hải Bình - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.6 A
40 Nguyễn Hữu Long 32.352941176471 NA-0095-TS Xón Hải Bằng 1 - Phường Nghi Hòa - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.34 A
41 Trần Đại Huệ 46.323529411765 NA-0096-TS Xón Hải Thanh - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.58 A
42 Hoàng Văn Tuyến 16.176470588235 NA-0098-TS Xón Xuân Lộc - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An Tàu cá 2.5 A
43 Nguyễn Văn Long 35.294117647059 NA-0099-TS Xón Khối 7 - Phường Nghi Thủy - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.15 A
44 Bùi Văn Thắng 35.294117647059 NA-0102-TS Xón Khối 6 - Phường Nghi Thủy - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.38 A
45 Nguyễn Văn Phúc 44.117647058824 NA-0103-TS Xón Chiến Thắng - Xã Diễn Bích - Huyện Diễn Châu - Nghệ An Tàu cá 5.05 A
46 Nguyễn Văn Thanh 26.470588235294 NA-0104-TS Xón Khối 9 - Phường Nghi Thủy - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.1 A
47 Nguyễn Văn Tám 35.294117647059 NA-0107-TS Xón Tân Quang - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.6 A
48 Nguyễn Văn Hướng 46.323529411765 NA-0109-TS Xón Hải Bình - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.6 A
49 Lê Viết Kỳ 35.294117647059 NA-0111-TS Xón Khối 6 - Phường Nghi Thủy - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.3 A
50 Hoàng Ngọc The 35.294117647059 NA-0121-TS Xón Hải Lam - Phường Nghi Hải - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An Tàu cá 3.7 A
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay14,716
  • Tháng hiện tại307,949
  • Tổng lượt truy cập10,937,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây